კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წინამდებარე შეტყობინების მიზანია მოგაწოდოთ ინფორამცია პერსონალური მონაცემების მოპოვების, დამუშავებისა და გამოყენებისას ჩვენი მუშაობის პრინციპებსა და თქვენი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებთან დაკავშირებით. 

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკას. ჩვენ ვებ-გვერდზე შესვლისას ან ვებ-გვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით, გაიგეთ და ეთანხმებით  კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ, დახურეთ ეს გვერდი და  შეწყვიტოთ სარგებლობა ჩვენი ვებ-გვერდის მომსახურებით.

ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ნებისმიერ დროს განვახორციელოთ ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტში.  დოკუმენტში განხორციელებული ცვლილებები დაუყოვნებლივ აისახება კონფიდენციალურობის დაცვის გვერდზე და ამის შესახებ გეცნობებათ თქვენ ელ. ფოსტის მეშვეობით ან ჩვენს მთავარ გვერდზე შესაბამისი შეტყობინების განთავსებით.

კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე info@ali.ge

ვინ ვართ ჩვენ

შპს “ალითრეიდი (შემდგომში ვებ-გვერდი, www.ali.ge, ჩვენ) რომელიც განთავსებულია შემდეგ ვებ-მისამართზე https://ali.ge/, არის საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ლიცენზირებული ელექტრონული კომერციის კომპანია.

საიდენტიფიკაციო კოდი :

იურიდიული მისამართი:

პერსონალური მონაცემების წაშლია პოლიტიკა

ვებ-გვერდის მონაცემთა ბაზიდან პერსონალური მონაცემების წაშლის პოლიტიკა : თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლავებ-გვერდის ადმინისტრაციის სახელზე  შესაბამისი მოთხოვნის გამოგზავნით თქვენივე ანგარიშიდან შეტყობინების გზით . მოთხოვნის მიღების შემდეგ შპს “ალი თრეიდი ამოიღებს თქვენს მონცემებს მომხმარებელთა სიიდან, რათა შეწყდეს მონაცემთა დამუშავება.

რა წყაროებიდან მოვიპოვებთ პერსონალურ ინფორმაციას

თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაციის მოპოვება შეგვიძლია www.ali.ge-ზე რეგისტრაციისას თქვენ მიერ მოწოდებული და ქვემოთ ჩამოთვლილი წყაროებიდან.

თქვენგან მონაცემებს ვიღებთ შემდეგ შემთხვევებში:

 • ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენგან, როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით ვებ-გვერდზე, ანთავსებთ შეკვეთას, იწერთ სიახლეებს ან ავსებთ რაიმე ფორმას.
 • როცა მოგვმართავთ ჩვენი პროდუქტებისა თუ მომსახურების მისაღებად;
 • როცა კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონის საშუალებით;
 • როცა თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებგვერდებს, მობილურ აპლიკაციებსა და ვებჩეთს;

თქვენს მიერ განხორციელებული საბანკო ოპერაციებიდან.

რა წყაროებიდან მოვიპოვებთ პერსონალურ ინფორმაციას

ჩვენ ვიყენებთ Cookies- და ვაკვირდებით ჩვენს ვებგვერდზე მომხამრებლების ქცევას რათა

დავრწმუნდეთ, რომ გთავაზობთ საუკეთესო გამოცდილებას ჩვენს ვებგვერდზე ყოფნისას და რაც შესაძლებლობას გვაძლევს მუდმივად გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი.

ჩვენს ვებგვერდზე ვაგროვებთ ინფორმაციას cookies-ების, მომხმარებლების ვებგვერდზე ნავიგაციის და ქცევის შესახებ, კერძოდ:

 • IP მისამართი, მოწყობილობის ტიპი, საოპერაციო სისტემა და ბრაუზერი საიდანაც ხდება ვებგვერდზე შემოსვლა.
 • ვაგროვებთ ინფორმაციას ჩვენს ვებგვერდზე გახსნილი გვერდების, სესიის ხანგრძლივობის და სესიის სხვადასხვა პარამეტრების შესახებ.
 • ინფორმაცია იმ ქმედებების შესახებ რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე მოხდა: ფორმების შევსება, ვებგვერდის ინტერაქციულ ელემენტების გამოყენება და ..
 • ვებგვერდზე ველების შევსების პროცესი, დრო და ფორმა;
 • ასევე cookies ფაილებს ვიყენებთ იმის დასადგენად თუ როგორ ხვდებიან მომხმარებლები ჩვენს ვებგვერდზე და Google Analytics-ის რეპორტების საწარმოებლად. ვებგვერდის გამოყენების დაწყებამდე, თქვენ გაქვთ საშუალება დაეთანხმოთ cookies და მომხმარებელთა ქცევაზე დაკვირვების შესახებ შეტყობინებასთანხმობაღილაკზე დაჭერით. იმ შემთხვევაში თუ არ დაეთანმხებით „Cookie პოლიტიკა“-, თუმცა გააგრძელებთ ვებგვერდის გამოყენებას, აღნიშნული ქმედება მაინც ჩაითვლება თქვენს თანხმობად ზემოდ აღნიშნულ ქმედებაზე ჩვენ არ ვიყენებთ cookie ფაილებს და მომხმარებლის ქცევაზე დაკვირვების შედეგად მიღებულ მონაცემებს პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. თუ გსურთ შეზღუდოთ cookie ფაილები ან დაბლოკოთ ისინი ჩვენს ვებგვერდზე, ამის განხორციელება შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ზოგიერთი სერვისი არ იფუნქციონირებს თუ დაბლოკავთ ან წაშლით cookie- ფაილებს.

  პერსონალური ინფორმაციის ჯგუფები

ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა სახის პერსონალურ ინფორმაციას და ვაჯგუფებთ შემდეგნაირად:

პერსონალური ინფორმაციის ტიპები

აღწერილობა

ფინანსურისაბანკო რეკვიზიტები
საკონტაქტო ინფორმაციასაცხოვრებელი მისამართი, იურიდიული მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია
 სახელშეკრულებოდეტალური ინფორმაცია ჩვენ მიერ თქვენთვის მიწოდებული პროდუქტებისა და გაწეული სამსახურების შესახებ
ლოკაციურიმონაცემები თქვენს ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლოა სს “ალითრეიდმა” მოიპოვოს თქვენი მობილური ტელეფონის დახმარებით, კომპიუტერის ინტერნეტში ჩართვის მისამართიდან
ქცევითიდეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორიყენებთ ჩვენს პროდუქტებს და მომსახურებას
ტექნიკურიინფორმაცია თქვენ მიერ გამოყენებული
მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიის შესახებ

 

 • მოგროვებულ ინფორმაციას ვიყენებთ:
  • თქვენი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, თანამშრომლობის ახალი გზების შესამუშავებლად და ჩვენი ბიზნესის განსავითარებლად.
  • მოპოვებული ინფორმაცია საშუალებას გვაძლევს განვახორციელოთ ვებგვერდის და მისი კომპონენტების ადაპტირება მომხმარებლის საჭიროებების მიხედვით.
  • ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების მოსაწოდებლად.
  • ვებგვერდის სტატისტიკის საწარმოებლად პროცესების, ველების და ვებგვერდის დიზაინის ოპტიმიზაციის მიზნით.
  • ვებგვერდის მომხმარებლების დაცვისა და თაღლითური ქმედებების პრევენციის მიზნით.
  • მარკეტინგული აქტივობების შესამუშავებლად და განსახორციელებლად.
  • ვებგვერდზე მომხმარებელთა ნაკადის კონტროლისა და მარკეტინგული კამპანიების

  ეფექტურობის შესაფასებლად.

  • კლიენტების გადახდების განსახორცილებლად და სამართავად.
  • კლიენტების ანგარიშებზე საკომისიოებისა და პროცენტების სამართავად
  • ჩვენი სა ჩვენი კლიენტების რისკების სამართავად საჩივრებზე რეაგირების მოსახდენად.

ვის ვუზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

ჩვენ არ ვყიდით , არ ვცვლით და არ გავცემთ პერსონალური ინფორმაციას მესამე პირზე.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება შესაძლოა დაგვჭირდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებიში ან სხვა ორგანიზაციებთან, რომლებმაც თქვენს მიერ შერჩეულ პროდუქტი თუ მომსახურება უნდა მოგაწოდონ.

თქვენი თანხმობა

ჩვენი საიტის გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვენ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

 ცვლიბები

თუ ჩვენ გადავწყვეტთ რომ შეცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა,ჩვენ ამ ცვლილებებს წარმოგიდგენთ ამ გვერდზე, და/ან განვანახლებთ მოდიფიკაციის თარიღს.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

პროდუქციის კატალოგი