დრათჰაარით ნადირობა

კომენტარის დამატება

getVar( 'comments-form-user-name', 1) == 1) { ?> getVar( 'comments-form-user-email', 1) == 1) { $text = ($this->getVar('comments-form-email-required', 1) == 0) ? JText::_('FORM_EMAIL') : JText::_('FORM_EMAIL_REQUIRED'); ?>


getVar('comments-form-user-homepage', 0) == 1) { $text = ($this->getVar('comments-form-homepage-required', 1) == 0) ? JText::_('FORM_HOMEPAGE') : JText::_('FORM_HOMEPAGE_REQUIRED'); ?>

         

უსაფრთხოების კოდი
განახლება

PLAYING: დრათჰაარით ნადი
[ Show Less ]
საშემოდგომო ნადირობა დრათჰაარით
Views: 7568
Playlists: 0
Downloads: 0
Date: 2012-12-07 12:24:27
TOOLS:
Related
By Administrator
« დამატებითი ინფორმაცია »

© 2009-2014 all rights reserved